INF - US Podejmujemy wyzwania
„INF-US” USŁUGI INFORMATYCZNE S.C.
DATA ZAŁOŻENIA: 10 styczeń 2000r.

WSPÓLNICY:

Bożena Janiszewska, mgr matematyki, Uniwersytet Łódzki
Jacek Filipczak, mgr inż. informatyki, Politechnika Opolska
Róża Bielicka, mgr ekonomi, Politechnika Szczecińska

Głównym celem działalności spółki była i jest obecnie obsługa informatyczna Urzędów Pracy w zakresie opieki autorskiej nad oprogramowaniem BOSS2 (Sieciowy System Obsługi Bezrobotnych)

Zakres tematyczny systemu BOSS2:

 • Ewidencja bezrobotnych,
 • Naliczenia zasiłków wraz z obsługą ZUS, US i PKO,
 • Aktywne formy
  • oferty pracy
  • szkolenia
  • prace interwencyjne
  • roboty publiczne
  • doradztwo zawodowe
  • dotacje
 • Statystyki
 • Rozliczenie uczniów

W roku 2004 system BOSSII został zgłoszony i otrzymał homologacje zerową Ministerstwa.

Obecnie główny nacisk położony jest na tworzenie oprogramowania wspomagającego obsługę błędnych raportów imiennych ZUS (moduł SOBRI). Ponadto w latach 2003-2005 z usług Firmy korzystało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale firmy ComputerLand w zakresie:

 • eksportu danych o ofertach dla krajowego systemu ePuls
 • program migracji danych z systemu BOSSII do systemu Puls

W roku 2004 przy współpracy z oddziałem ZUS w Łodzi Firma przygotowała program przeniesienie danych o osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne w formacie wymaganym przez ZUS.

W latach 2004-2007 współpracowaliśmy z firma TMS Zdrowie sp. z o.o. w zakresie:

 • Administracja oprogramowaniem firmy TMS
 • Administracja serwerami sieciowymi nadzorowaną przez TMS
 • Rozbudowa i modyfikacji sieci informatycznych
 • Konserwacja i diagnostyka sprzętu informatycznego